Vraagprogramma Nationaal + NK’s

Het vraagprogramma Nationaal + NK's is hier te downloaden.


Vraagprogramma Basis + pony

Het vraagprogramma Basis + pony's is hier te downloaden.


Inschrijven voor alle rubrieken tijdens Concours Hippique Deurne kan via www.concours.nl


Opmerkingen 

Op deze wedstrijd zijn de reglementen van de KNHS van toepassing, t.w. het Algemeen Wedstrijdreglement, het Wedstrijdreglement van de betreffende discipline, eventuele aanvullende reglementen en alle daarop gepubliceerde wijzigingen. 

Er mag tijdens het gehele concours geen HC gereden worden. Zowel bij de paarden als bij de pony's niet. 

Bij de pony's mag een combinatie maar in 1 klasse starten. 

Bij de paarden klasse L en M max. 3 paarden per deelnemer per klasse. 

Klasse L max. 150 comb. en klasse M max. 90 comb. 

Alle inschrijvingen voor CH Deurne lopen via concours.nl 

Met de inschrijving voor de wedstrijden van Concours Hippique Mierlo geeft de deelnemer/ouder/voogd tevens toestemming voor het maken van 

beeld- en/of geluidsopnamen tijdens de wedstrijd voor verslaglegging en promotiedoeleinden op websites, social media en offlline publicaties. 

De wedstrijdorganisatie heeft het volledige recht op het gebruik van de betreffende beelden/opnamen.